Fleet List

SUN DIANA G/T 7,215.00 SUN NEPTUNE G/T 7,215.00
DWT 12,909.00 DWT 12,909.83
LOA 121.52 LOA 121.52
Sun Diana BEAM 20.60 BEAM 20.62
DEPTH 11.30 DEPTH 11.30
TANK CAPA 13,512.110 TANK CAPA 13,516.968
COATING SUS 316L COATING SUS 316L
BUILT 2009 BUILT 2007
YARD USUKI YARD USUKI
SUN TRITON G/T 7,287.00 SUN MERCURY G/T 5,359.00
DWT 12,670.00 DWT 8,817.77
LOA 127.02 LOA 112.00
BEAM 20.43 BEAM 19.00
DEPTH 11.30 DEPTH 10.00
TANK CAPA 13,557.935 TANK CAPA 9,425.560
COATING SUS 316L COATING SUS 316L
BUILT 2017 BUILT 2004
YARD USUKI YARD USUKI
SUN GAIA G/T 7,280.00 SUN VENUS G/T 4,543.00
DWT 12,500.00 DWT 6,878.76
LOA 127.20 LOA 107.35
BEAM 20.40 BEAM 16.82
DEPTH 11.30 DEPTH 8.50
TANK CAPA 13307.086 TANK CAPA 7,255.745
COATING SUS 316L COATING SUS 316L
BUILT 2015 BUILT 2016
YARD USUKI YARD HAKATA
SUN ORION G/T 5,457.00
DWT 8,720.00
LOA 112.02


BEAM 19.00
DEPTH 10.00
TANK CAPA 9,052.00
COATING SUS 316L
BUILT 2014
YARD USUKI

Copy right© 2013 Sun Technomarine.Co., Ltd. All rights reserved.

Sun Technomarine Sun Technomarine Co., Ltd.

hafqr